Misfarvet vand

Misfarvet vand

Hvad skyldes det?
Nogle forbrugere kan opleve, at der i en kort periode kommer misfarvet vand ud af vandhanen.
Det sker i forbindelse med brud på ledningen eller andre forstyrrelser i vandforsyningen.

Vandet kan være rødt, brunt eller sort og indeholde sorte partikler. Det kan også smage metallisk.

Denne misfarvning er uskadelig og uden sundhedsfare. Den skyldes et kortvarigt forhøjet indhold af jern og mangan i drikkevandet.

Jern og mangan er ikke sundhedsfarligt – f.eks. indeholder vitaminpiller jern og mangan. Det er naturligt forekommende stoffer i grundvandet. Men for stort indhold af jern kan give afsmitning på porcelæn og vasketøj – og mangan kan give et fedtet og olieagtig udseende og små sorte partikler.

Hvad med vasketøjet? 
Ved ledningsbrud eller udfald af udpumpningspumperne ved tordenvejr / strømsvigt, hvorved trykket i ledningsnettet falder, vil der blive frigivet snavs, jern og andre urenheder fra disse. Hvis din tøjvask er blevet gul på grund af snavs og jern i vandet, anbefaler Statens Husholdningsråd følgende:

Tøjet lægges i vand tilsat 1 dl. citronsyre pr 10 l. vand.
Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl. soda til 10 l. vand.
Tøjet skylles og færdigbehandles som efter normal vask.