Jern og Mangan

Lidt mere om jern og mangan.

I vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængder.

Ved vandværksbehandlingen – iltning og filtrering i sandfiltre – udskilles jern og mangan.

Ved iltningen ændres jern og mangans kemiske sammensætning, så der dannes klumper, der kan udfældes og tilbageholdes i sandfiltrene.

Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, kan det dog ikke undgås, at der også sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til forbrugerne.

Når vandstrømmen er ensartet – det vil sige, at vandet løber samme vej med samme tryk og styrke – forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen. Men opstår der brud på ledningen eller andet der bevirker, at vandstrømmen ændres, rives jern- og mangan- partiklerne med vandet.

Almindeligvis vil vandforsyningen efter brud på en vandledning sørge for, at der sker en gennemskylning af ledningsnettet til vandet er rent igen.