Diverse Info

Diverse info

08-11-2017  Som det fleste nok har bemærket, har der været meget fokus på pesticidet desphenyl-chloridazon
som er fundet i drikkevand flere steder i landet. Glesborg vandværk har netop fået analyseret drikkevandet
for omtalte pesticid, og vi kan med glæde meddele at der ikke er fundet pesticid i vores drikkevand
hele analysen kan du se på hjemmesiden.

11-09-2017 Fra uge 38 påbegyndes udskiftning af vandure der er over 6 år gamle.
det drejer sig primært om de vandure der er placeret indvendig i huset.
Det giver lidt udfordringer, da folk skal være hjemme, eller vi skal have mulighed for adgang til huset.
Det nye vandur er elektronisk, og aflæses af vandværket.
Læs venligst på vandværkets hjemmeside under menupunkt ” vandure ”

I bliver kontaktet, kort tid før udskiftning.


10-05-2017 På grund af reperation på vandledning
vil der være afbrydelse af vandforsyningen
fra Brugsen til Bygaden 44, i dag ons fra ca. 10.00 til 14.00

10-12-2016: Rørsprængning
23 min

Info fra dit vandværk.

Vi har en rørsprængning på Glesborg Bygade ca. ud for Peter og Tina, gravemaskine på vej derop, da det også er hovedledning videre ud af byen og videre til Hedegård og Tranehuse skal i forvente der ikke er vand i hanerne fra ca. middag og nogle timer i eftermiddag.

Hilsen bestyrelsen Glesborg Vandværk

21-02-2016: Lukning af vand forsyning
Der er totalt lukket for hele vandforsyningen på Torsdag den 25 Feb. fra kl. 10.00 til kl. 13.00, da vi har en nødvendig udskiftning af stophane på Laenvej.

15-02-2016: Vandmangel!
Som tidligere skrevet så kloakkeres der i Glesborg, pt. er det Glesborg Bygade ud mod skolen der er gang i.

Dette medfører desværre at entreprenørerne ind imellem kommer til at lave et ledningsbrud.

Når dette sker er det hovedsageligt forsyningen ud forbi Glesborg skole og til forbrugerne i Hedegård og Tranehuse der står uden vand.

Vi beklager dette men vi kan desværre ikke indformere hver gang dette sker.

Disse brud vil af sagens natur forekomme når entreprenørerne arbejder, altså hverdage inden for normal arbejdstid.

Denne meddelelse er gældende så længe der kloakkeres – altså resten af året ud – så vidt vi er orienteret om.

13-11-2015: Ledningsbrud
Vi gør opmærksom på at der desværre fra tid til anden kan forekomme ledningsbrud, pga. arbejdet med at skifte kloak ledninger i Glesborg by. Vi forsøger altid at få det renoveret hurtigst muligt.

02-01-2015: Taksblad
Vores takster for 2015 er blevet opdateret. https://glesborgvand.dk/?site=takster

18-12-2014: Vedr. kloakering i Glesborg
Som bekendt arbejdes der på at skifte kloak ledningsnet i Glesborg, dette vil fra tid til anden måske kunne medføre ledningsbrud.