Links

Norddjurs Vandråd
http://www.ndv-info.dk

Den 24. april 2006 blev Norddjurs Vandråd stiftet. Det foregik i Glesborg Forsamlingshus, tilstede var 24 ud af 52 mulige vandværker fra den nye Norddjurs Kommune.

Formålet med stiftelsen var at skabe en fælles forening for vandværkerne til varetagelse af deres interesser, bl.a. i forhold til den nye Norddjurs Kommune.
Det bliver den nye Norddjurs Kommune, som skal være myndighed og kontrollør for vandforsyningen.
Norddjurs Vandråd NDV har også som formål at arbejde for fælles løsninger for vandværkerne.
F.eks. fælles udbud af vandanalyser, fælles offentliggørelse af analyseresultater, i det hele taget fælles tiltag som kan gavne det enkelte vandværk.

FVD
Foreningen af vandværker i Danmark.
www.fvd.dk
Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) er en sammenslutning af forbrugerejede vandforsyninger i form af andelsselskaber eller interessentskaber. Af landets ca. 2800 private vandværker er 2129 vandværker medlem af Vandværksforeningen.
Mange nyttige informationer, også til private.

dkVAND – Danske Vandværker
www.dkvand.dk
dkVand indeholder et komplet register over alle danske vandværker. Brug
oplysningerne hvis du vil i kontakt med formand kasserer, sekretær eller vandpasser.
Mange nyttige informationer, dog mest for personer som har tilknytning til vandværker.

DVN
Dansk Vand og Naturcenter
www.dvn.dk
Dansk Vand- og Naturcenter (DVN) er et konsulentfirma, der bistår vandværker og kommuner med ekspertice indenfor vandforsyning.
Her kan du bla. finde en analyseordbog, hvor du kan læse om alle de forskellige ting der analyseres for i vandprøver, samt grænseværdierne for disse.

Mit Drikkevand
Dansk Vand og Naturcenter
www.mitdrikkevand.dk
Dansk Vand- og Naturcenter (DVN) arbejder for at skaffe renere drikkevand og forbedring af vandkvaliteten til forbrugerne. Som et led i denne bestræbelse har DVN udarbejdet et nyt og spændende drift- og informationsværktøj til teknisk personale, vandværksbestyrelser og forbrugere.

Felson
www.felson.dk
Felson sælger en vandalarm, som sikrer din bolig mod vandspild, ved at overvåge din vandinstallation. Kan sammenlignes med en røgalarm. Prisen juli 2018 er ca. kr. 750.00

Norddjurs Kommune
www.norddjurs.dk
Glesborg Vandværk hører under Nørre Djurs Kommune på Djursland, her er der også lidt at finde om vand, samt andre vandværker i Kommunen.

Vandarkiv
www.vandarkiv.dk 
På vidensportal om vand arbejdes der på at samle og formidle den eksisterende viden om vand og vandværksdrift