Tøjvask

Vaskeanvisning – Snavset tøjvask ved ledningsbrud

Hvis din tøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Statens Husholdningsråd følgende:

Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Hårdhedsgrader:
Vands totale hårdhed bestemmes af calcium- og magnesiumindholdet. Et stort indhold giver hårdt vand – et lille indhold giver blødt vand.
Hårdheden opgives i odH (tyske grader hårdhed), og kan karakteriseres efter følgende skala:

Hårdhed i odH Karakteristik
0 – 4 Meget blødt
4 – 8 Blødt
8-12 Middelhårdt
12-18 Temmelig hårdt
18-30 Hårdt
over 30 Meget hårdt

Vandet inden for Glesborg Vandværks forsyningsområde har hårdhedsgrader
mellem 10 odH og 12 odH, og placeres dermed i hovedkategorien “Middelhårdt”

Indstilling af maskiner:
Opvaskemaskiner bør indstilles korrekt for saltdosering, for vaskemaskiner følges doseringsvejledningen på vaskepulverpakken.