Gamle brønde

Efterlysning: Gamlebrønde og boringer

Få sløjfet din gamle brønd eller boring

Forurening kan via gamle brønde og boringer meget hurtigt overføres fra jordoverfladen til grundvandsmagasinerne, hvorfra vi henter vort drikkevand. Derfor skal gamle brønde og vandboringer sløjfes. Her har vi brug for din hjælp.

Gennem de seneste år har vi registreret en række gamle boringer og brønde, men langt fra alle. Har du en gammel boring eller brønd – måske bare kendskab til en – og er du ikke sikker på, den er registreret af Norddjurs Kommune, så giv en håndsrækning:

Ring til dit vandværk eller Teknisk Forvaltning i Norddjurs Kommune.

Gamle boringer og brønde er en forureningstrussel mod grundvandet. Norddjurs Kommune har et samarbejde mellem de private almene vandværker og “Foreningen af Vandværker i Norddjurs Kommune”, har besluttet at gamle boringer og brønde i Kommunen skal sløjfes og renses for gammelt affald.

De gamle boringer og brønde virker som dræn fra jordoverfladen til grundvandet – bl.a. med forurening fra sprøjtemidler. Norddjurs Kommune kan ifølge lovgivningen forlange arbejdet udført og betalt af grundejeren.

Gamle boringer og brønde skal lukkes forsvarligt, derfor er det en opgave for en brøndborer, private personer må ikke selv sløjfe disse. Vi henviser til kommunen om vejledning og evt. tilskud til sløjfning af gamle brønde.