Forside

Velkommen til Glesborg vandværk`s hjemmeside

I menuen øverst på siden, kan du finde alle relevante oplysninger om dit vandværk

.

Aktuelt og driftsstatus

26-2-24

30-1-24.

Vedrørende tidligere opslag om forøget vandforbrug fra Glesborg vandværk,
kan vi hermed oplyse at vandforbruget igen er normal, årsag blev ikke fundet.

10-3-23

10-10-22

På grund af reperation af vandledning, vil der tirsdag d.11-10-22 forkomme en afbrydelse af vandforsyningen,
på Glesborg kærvej 1, og fra Glesborg bygade nr. 64 og vest på, samt Birkevænget, Granbakken, Hedegård og Tranehuse
på et tidspunkt mellem kl. 08.00-13.00.
Hilsen Glesborg Vandværk

25-9-22

På grund af reperation af vandledning, vil der mandag d.26-10-22 forkomme en afbrydelse af vandforsyningen,
på Glesborg kærvej 2 til og med 23 og bygaden 55 til og med 65.
på et tidspunkt mellem kl. 08.00-13.00.

 

13-4-22

Der vil på Hyacintvej, Glesborg  være lukket for vandet Torsdag 14-4-22 på grund af ledningsreperation, fra kl 10.00 og ca. 2 timer frem 

 

8-3-22
Der afholdes generalforsamling i Glesborg vandværk i Nørredjurshallen tirsdag d.29-3-22, kl 19.00

Dagsorden generalforsamling

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
8. ændring af vedtægter § 9
9. Eventuelt.

8-9-21
Der afholdes generalforsamling i Glesborg vandværk i Nørredjurshallen tirsdag d 28-9-21, kl 19.30

Dagsorden generalforsamling

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
8. ændring af vedtægter § 11
9. Eventuelt.

2-6-21
For at nå bredest og hurtigst muligt ud til jer forbrugere
i tilfælde af driftsforstyrelser o.l
kan i nu tilmelde jer til SMS advisering,
så i får en SMS ved driftsforstyrrelser,
tilmelding foregår på hjemmesiden
www.glesborgvand.dk
spred gerne budskabet

17-5-21

Vi har konstateret et unormalt højt vandforbrug, og beder derfor jer forbrugere om at checke jeres vandure for unormalt højt forbrug, samt målerbrønde for evt. utæthed.Vi gør ligeledes opmærksom på at der efter kl 22.00 i dagene fremover kan være kortvarigeafbrydelser af vandforsyningen, da vi forsøger at spore utæthed.

27-2-21

Søndag d. 28-2 vil der være en afbrydelse af vandforsyningen
fra Glesborg bygade nr. 25 og mod øst, Selkær og Kastbjerg
mellem kl 8.30 og 13.00, på grund af rep af utæt ledning.

15-9-20

Der vil i morgen ons d. 16-9, være en kortvarig afbrydelse af vandforsyningen
mellem kl 08.00-14.00, gældende for kærvej nr. 6 og mod vest

26-8-20

Der afholdes generalforsamling i Glesborg vandværk i Nørredjurshallen tors d 17-9-20, kl 19.30

Dagsorden generalforsamling

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
8. ændring af vedtægter § 11
9. Eventuelt.

24-4-20
På grund af rep af rørskade, vil der på man. d. 27-4 mellem kl 9.00 og 13.00
være en afbrydelse af vandforsyningen vest for Glesborg skole, Paradiset, Hedegård og Tranehuse

13-3-20
På grund af regeringens anbefalinger vedr. coronavirus
aflyses Glesborg vandværk`s generalforsamling d. 19-3-20

2-3-2020
Glesborg vandværk
Afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 19 marts
kl. 19.30 i Nørredjurshallen.
Dagsorden ifgl vedtæger
samt forslag til ændring af vedtægter.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling,
afgives skriftligt til bestyrelsen senest den 14 dage før.

4-2-2020
Der er strømsvigt i Glesborg, derfor er der ingen vand i hanerne
strøm forventes igen om ca. en time

9-12-2019
Til Glesborg vandværk`s forbrugere på Lundenvej
Tirsdag den. 10 December kan der i en periode være lukket for vandforsyningen mellem Kl. 09.00 – 14.00
grundet reparation af vandledning.

10-11-2019
Onsdag den. 13 November kan der i en periode være lukket for vandforsyningen på Lundenvej,mellem Kl. 10.00 – 15.00. Torsdag den. 14 November kan der i en periode være lukket for vandforsyningen på Lundenvej, mellem Kl. 09.00 – 13.00
( så sørg for at tappe til kaffe og toilet)Afbrydelsen skyldes indkobling af en ny tryk forøger pumpestation ved Lundenvej 15, der skal anvendes ved en evt. nøddrift fra Ørum Vandværk til Glesborg Vandværk.

16-9-2019
Grundet reparation af vandledning, vil der på ons d.18-9-2019
mellem kl 09.00 og 14.00 forekomme afbrydelse af vandforsyningen
fra Birkevænget i Glesborg og mod vest samt Tranehuse og Hedegård.
Nørredjurs hallen berøres ikke.

26-7-2019
Tirsdag d. 30-7-19, kl. 9.00 til 14.00 er der lukket for vandforsyningen i Tranehuse, Skippershovedvej, Hedegårdsvej mellem hedegård
og Tranehuse, samt Hyttenvej 1, på grund af udskiftning af hovedledning mellem Tranehuse og Skippershovedvej

15-05-2019
På grund af fokus på stoffet Chlorothalonil-amidsulfonsyre, som er fundet i drikkevandet på Ledøje vandværk, har Glesborg vandværk fået foretaget en analyse af vores drikkevand.
Der er heldigvis ikke fundet det omtalte stof i vores drikkevand. 
link til analyserapport,her
Yderligere har vi fået foretaget en frivillig screening for 300 pesticider
der blev heller ikke her konstateret problemer, link til rapport her

OBS: værdien på 5 µg/l ud for stoffet Pyrethrins, er ikke retvisende, da 
dette er laveste mulige målegrænse på dette stof