Måleraflæsning

Vandmålere skal ikke mere aflæses af forbruger, vandværket aflæser selv vandmåler via radiosignaler
Derfor udsendes der heller ikke aflæsningskort

Vi gør dog opmærksom på, at du som forbruger selv er ansvarlig for dit vandforbrug, og defor jævnligt
bør aflæse vandmåleren, for at undgå vandspild ved evt. lækage på din ejendom.