Beredskab

Beredskabsplan for Glesborg vandværk

GLESBORG VANDVÆRK
Glesborg Kærvej 6
8585 Glesborg

Ved forurening af vandværket eller lignende kontaktes straks:

Telefon
Indenfor arbejdstid: Norddjurs Kommunes miljøafdeling:
89 59 10 00
Indenfor arbejdstid: Norddjurs Kommune, Brand og Redning:
89 59 40 00
Udenfor arbejdstid: Beredskabschefen (Jan Recke):
51 33 85 78

Intern telefonliste bestyrelsen

Formand. Lars Nielsen
31 36 61 18
Næstfor. Per Sørensen
23 80 52 50
Kasserer. Kenneth Jørgensen
28 57 32 52
Sekretær. Esben Rodkjær
50 42 21 41
Best.medl. Lise Mathiasen
29 91 64 18
Best.medl. Kresten Katholm
40 56 47 65
Best.medl. Ellis Jakobsen
21 70 20 40

Telefonliste leverandører/samarbejdspartnere

VVS:
vvs Per Møller aps.
86 32 21 77
VVS:
vvs Per Møller aps. Carsten
24 44 98 15
El-instal:
BP Electric
86 32 32 99
nødstrømgenerator
Nordjysk Lift
99 24 52 70
Laboratorium
Eurofins, Miljø
70 22 42 66 / 41 26 95 90
Ørum Vandværk
Nødforsyning
61 60 15 06
Ørum Vandværk,Formand. Thorkild Rasmussen
Nødforsyning
61 28 16 97
P4 Østjylland
Varsling ved forurening
87 39 70 00
P4 Østjylland – Meddelser
Varsling ved forurening
87 39 70 00
TV2 Østjylland
Varsling ved forurening
87 42 42 42

Følsomme forbrugere

Lægehuset
86 38 71 22
Tandlæge – Tandhus Glesborg, Gammel Rimsøvej 23
86 38 71 77
Glesborg Plejecenter
89 59 44 60
Glesborg Skoler
87 59 25 90
Glesborg Børneby
89 59 22 92
SFO
89 59 22 99
Børnehave
89 59 23 29
Dagplejen (Marie Pedersen)
24 96 95 32
Nørre Djurs Hallen
86 38 70 15
SuperBrugsen
86 38 70 02
Klippebixen
86 38 77 11